fbpx
Wolf

Liitu uudiskirjaga

Blogi

Meie nägemus, meie arvamus, meie soovitused.

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

ESG – jätkusuutlik vastutustundlikkus

ESG, mis on lühend inglisekeelsetest sõnadest Environmental, Social and Governance, on kindlasti üks tähelepanu vääriv ja tõmbav lühend investeerimises. ESG omab endas põhimõtete kogumit, mida ettevõtted aina rohkem kasutusele võtavad. See on omakorda tõmmanud tähelepanu investorite silmis, kus vastutustundlikkus kasvab nii keskonnaalastes (E), sotsiaalsetes (S) kui ka ettevõtte juhtimises (G) seotud arendustes. Ja just sellistes arengutes soovivad ka investorid osaleda, investeerides ettevõtetesse, kes järgivad neid põhimõtteid.

Räägiks natukene lähemalt, mida iga põhimõte endast kujutab ning mis osas ettevõtted saavad end positsioneerida ESG suunal. Tasuks ka veel mainida, et ettevõtted, kes järgisid ESG põhimõtteid olid vähem volatiilsed Covid-19 pandeemia ajal, kui need, kes ei ole seda veel teinud.

E – Environmental – Keskkonnaalane

Siin keskendub ettevõte, kuidas tema toode, teenus, tootmine, jne mõjutab ümbritsevat keskkonda ja selle säilitamist, parendamist. Kui ettevõte näeb vaeva, et jätta võimalikult väike jälg keskkonnale, isegi kui see viib kasumlikkust alla, siis investorite silmis on tegemist vastutustundliku investeeringuga. Samuti võivad need põhimõtted näidata, kuidas ettevõte käitub või korraldab riskihaldust, kui peaks tekkima keskkonnaalane olukord, mis mõjutab ettevõtte toimimist.

S – Social – Sotsiaalne

Kui keskkonda mõjutavaid põhimõtteid saab mõõta ja toimida lähtudest numbritest, kus X tegevus annab Y või Z tulemuse, siis sotsiaalseid muutuseid on sellevõrra raskem mõõta. Lühidalt öeldes, siinsed põhimõtted käitlevad teemasid nagu sotsiaalsed muutused töökeskkonnas, võrdsemad palgad, tööliste heaolu ja ka muud töövälised sotsiaalsed mõjud. See, kuidas ettevõte suhtleb partnerite või klientidega, käsitleb sotsiaalseid probleeme või näitab üldist initsiatiivi positiivse mõju avaldamisele, on üsna raske mõõta kuna andmeid on keeruline koguda. Samuti defineeritakse tulemusi erinevalt, mis omakorda teeb keerulisemaks kahe erineva ettevõtte võrdlemise.

Siiski võib öelda, et andmete kogumine ja standardiseerimine on pidevas arengus ja seega saab ka aina rohkem ühtset ESG infot ettevõtete kohta.

G – Governance – Juhtimisalane

Selles põhimõtete kogumis pööratakse tähelepanu sellele, kuidas ettevõtte juhtimine mõjutab nii E kui ka S põhimõtete järgimist, kuidas käitutakse aktsionäridega ja mil moel jagatakse ülesandeid ettevõtte siseselt. Ühesõnaga, G puhul vaadatakse kogu ettevõtte juhtimise struktuuri ja selle raamistiku mõju arengule. Võiks isegi arvata, et G on kõige olulisem komponent ESG tähenduses, sest siit saab kogu teekond alguse. Aga nagu S puhul, siis ka siin on raskem andmeid koguda, kuidas juhtimisalased raamistikud mõjutavad ettevõtte ESG manageerimist. Erinevates riikides on erinevad standardid ja isegi kultuurilised erinevused.

Keegi pole ideaalne

Kokkuvõtvalt ei ole võimalik saavutada kõige paremaid tulemusi kõigis valdkonnas korraga, sest juba andmete kogum on puudulik ja tegevuste mõjud avalduvad eri aegadel. Siin peaks investor ise vaatama, millisest valdkonnast ta soovib rohkem lähtuda ja millisest vähem. Kuid siiski näevad ettevõtted aina rohkem vaeva, et saavutada paremaid tulemusi, anda välja raporteid ja täita arengueesmärke ESG-st lähtudes.

Lähtudes ESG-st võib investor hoiduda olukordadest, kus ettevõtte aktsia väärtus võib järsku langeda tänu kasumi nimel tehtud otsustest. Üheks selleks näiteks võiks tuua 2010. aastal toimunud Deepwater Horizon naftareostuse, kus süüdistuse sai naftafirma BP. Pärast katastroofi langes BP aktsia 51% 40 päevaga.

Samuti pole võimalik ka kõike infot investoril, kes igapäevaselt sellega ei tegele, hoomata. Veel vähem koguda, et teha asjalik ja kasumlik otsus, mis omakorda veel haldamist vajab juhul kui olukord peaks muutuma.

Tähelepanu! Käesolev informatsioon on puhtalt informatiivne ja ei ole seotud kuidagi finantsteenuse või soovituste osutamisega. Enne tehingute tegemist pidage nõu oma börsimaakleri või finantsnõustajaga.